องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ [ 26 มี.ค. 2564 ]28
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ [ 26 มี.ค. 2564 ]27
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ [ 21 ต.ค. 2563 ]68
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ [ 21 ก.พ. 2563 ]113
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา [ 21 ก.พ. 2563 ]127
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน [ 21 ก.พ. 2563 ]124
7 ประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ [ 16 ส.ค. 2560 ]479
8 ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ [ 25 เม.ย. 2560 ]367
9 ใบแจ้งปริมาณงาน โครงการประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ (ปร.4) [ 3 ต.ค. 2559 ]394
10 ใบแจ้งปริมาณงาน โครงการประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ (ปร.5) [ 3 ต.ค. 2559 ]401
 
หน้า 1|2