องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าส ส.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]21
2 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ผ.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]21
3 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]25
4 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]55
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]20
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]23
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]26
8 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 25 ก.พ. 2564 ]23
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]22
10 หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย [ 8 ต.ค. 2563 ]19
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]49
12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]77
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [ 29 พ.ค. 2563 ]173
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถุานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์กาบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]47
15 การดำเนินการทางวินัย [ 11 พ.ค. 2563 ]20
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง เลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 มี.ค. 2563 ]133
17 การไม่เผาในที่โล่ง PM 2.5 [ 23 มี.ค. 2563 ]30
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]115
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 5 มี.ค. 2563 ]160
20 ลานกีฬาและสนามกีฬาในพี้นที่ตำบลแกใหญ่ 13 หมู่บ้าน [ 25 ก.พ. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign