องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]7
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]7
3 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 25 ก.พ. 2564 ]6
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]4
5 หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย [ 8 ต.ค. 2563 ]6
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]3
7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]38
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [ 29 พ.ค. 2563 ]156
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถุานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์กาบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]28
10 การดำเนินการทางวินัย [ 11 พ.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6