องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
E-Service
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]13
2 แบบฟอร์มการร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]11
3 แบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]12
4 เอกสารการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2563 ]11