องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกียวข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
เรื่องอื่น ๆ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annuak Report)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ประกาศราคากลาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
E-Service
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00029 กำหนดงานบุญกฐินสามัคคี  [ 0 ] [ 0 ] ร่วมบุญ [18-09-2021 08:58] ยังไม่มีคนตอบ
00028 กำหนดงานบุญกฐินสามัคคี  [ 0 ] [ 0 ] ร่วมบุญ [18-09-2021 08:58] ยังไม่มีคนตอบ
00027 เครื่องทาบบัตร สุรินทร์  [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [18-09-2021 08:51] ยังไม่มีคนตอบ
00026 รั้วไฟฟ้า ชัยภูมิ [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [17-09-2021 14:07] ยังไม่มีคนตอบ
00025 ป้ายไฟวิ่ง บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 0 ] sale [16-09-2021 15:59] ยังไม่มีคนตอบ
00024 รั้วไฟฟ้า สุรินทร์ [ 0 ] [ 0 ] sale [15-09-2021 09:59] ยังไม่มีคนตอบ
00023 ไถ่ชีวิตสัตว์ตัดกรรม [ 0 ] [ 0 ] ปันน้ำใจ [14-09-2021 13:33] ยังไม่มีคนตอบ
00022 ไฟอราม โคราช [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [13-09-2021 15:03] ยังไม่มีคนตอบ
00021 ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 0 ] ประชาสัมพันธ์ [13-09-2021 10:20] ยังไม่มีคนตอบ
00020 เครื่องสแกนคีย์การ์ด โคราช [ 0 ] [ 0 ] saleman [08-09-2021 15:38] ยังไม่มีคนตอบ
00019 เครื่องทาบบัตร บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [07-09-2021 09:58] ยังไม่มีคนตอบ
00018 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [06-09-2021 11:55] ยังไม่มีคนตอบ
00017 ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 0 ] สืบ [06-09-2021 09:59] ยังไม่มีคนตอบ
00016 สแกนลายนิ้วมือ สุรินทร์ [ 0 ] [ 0 ] sale [04-09-2021 12:16] ยังไม่มีคนตอบ
00015 วัดพระบาทน้ำพุ เชิญบริจาคทำบุญได้ [ 0 ] [ 0 ] ปันน้ำใจ [04-09-2021 12:07] ยังไม่มีคนตอบ
00014 ประตูอัตโนมัติ โคราช [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:46] ยังไม่มีคนตอบ
00013 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเ [ 0 ] [ 0 ] น้ำใจ [04-09-2021 10:58] ยังไม่มีคนตอบ
00012 ไฟอลาม นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [03-09-2021 15:44] ยังไม่มีคนตอบ
00011 สงสัยค่ะ [ 0 ] [ 0 ] แนน [17-06-2021 20:39] ยังไม่มีคนตอบ
00004 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อบต.แกใหญ่ [ 0 ] [ 1 ] admin [02-07-2019 16:38] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]